Fordele og ulemper ved leasing

Det er blevet yderst populært gennem de senere år at lease i stedet for at købe bil, og det skyldes især de attraktive leasingvilkår, der er opstået på grund af dels det internationale lave renteniveau samt konkurrencen på området fra europæiske leasingselskaber. EU reglerne har nemlig meget fleksible, og i øjeblikket forhandler EU-landene nye regler om bilers fri bevægelighed over grænserne, så måske bliver det snart muligt at køre lovligt rundt i Danmark i en leaset bil efter de billigere tyske priser. Men allerede nu findes der muligheder for at køre rundt i dyre luksusbiler til rimeligt billige månedlige ydelser, så leasing kan både for private og erhvervslivet være en udmærket løsning, især hvis man vil værdsætter de generelle leasing fordele som er:

  • Ingen værditab på bilen
  • Man kender sine faste månedlige udgifter til bil
  • Ingen udgifter til service og reparationer på bilen
  • Man bevarer sin likviditet
  • Man kan altid skifte til en anden type bil
  • Man kører altid rundt i en nyere moderne bil

Erhvervsleasing

Især firmaer kan få meget glæde af leasing af firmabiler, da alle udgifterne er fradragsberettigede, så man slipper for tid og besvær og likviditetsbindinger, når man ellers skulle afskrive en købt firmabil over en årrække. Dermed er leasing nemmere at administrere for firmaet, og man opnår en nyttig fleksibel løsning, da firmaets kørselsbehov kan ændres med kort varsel på grund af ændringer af kundegrundlaget. Et firma kan pludselig få ordrenedgang eller en stor ordretilgang, og den slags kan nemt betyde ændringer i kørselsbehovet, så man måske skal have støre biler.

Mange biler kan leases for 2-5.000 kr. om måneden, og det er nemt for de fleste firmaer at overskue dette acceptable beløb frem for at købe en bil, som man ikke med sikkerhed kan være klar over, om den kan klare firmaets fremtidige behov. Man kan endda vælge en populær flex leasing løsning, som giver medarbejderne mulighed for at køre privat i firmabilen efter arbejdstid, og derved slipper begge parter med en procentdel af de månedlige udgifter, hvilket giver firmaet en billigere firmabil og en tilfreds medarbejder, som slipper for dyre udgifter til en separat privat bil.

Ved indgåelse af leasingaftalen kan man endda vælge at betale en forholdsmæssig registreringsafgift på bilen, idet man kun betaler en delafgift i den periode, man leaser bilen. Man skal betale afgift pr. hele påbegyndt måned af den samlede afgift, og satsen er afhængig af bilen alder. Bilen bliver indregistreret med leasingselskabet som ejer, og leasingtager som bruger.

Der kan indgås leasingaftaler ned til 1 mdr. og der er ligeledes mulighed for at lave stilstandsperioder. En leasingaftale udløber normalt efter tre år, hvor køretøjet afmeldes, og man må betale den resterende registreringsafgift.

Privatleasing

Private bilister kan næsten opnå samme fordele som erhvervslivet ved privatleasing, men private har naturligvis ingen fradragsret på udgifterne til privat kørsel, men hvis man delvist stiller bilen til rådighed for sit firma, så får man naturligvis gældende takster betalt af firmaet. Økonomiske beregninger viser, det bedre kan betale sig at købe en bil privat frem for at lease den, såfremt man beholder bilen i mere end tre år. Den allerbilligste løsning er derfor at beholde bilen så længe som muligt, idet man derved undgår fordyrende bilhandler, idet man må forvente et stort værditab, når man sælger eller skrotter sin brugte bil. Men det samlede værditab (inklusiv udgifter til reparation og service) vil altså i perioder over tre år være mindre end de tilsvarende leasingudgifter. Hvis man derfor kender sit kørselsbehov flere år ud i fremtiden, så slipper man for at udskifte sin bil og de dermed forbundne udgifter, men hvis man gerne vil have frihed til at vælge en ny passende bil til enhver tid, så er privatleasing stadig en god løsning.

Billede: free pictures of money

Billede: free pictures of money